Lämmityksen hinta ja hintakehitys: öljy, kaasu, sähkö ja kaukolämpö

Lämmityksen hinta ja hintakehitys: öljy, kaasu, sähkö ja kaukolämpö

Moni pientaloasukas on havahtunut siihen, että koko 2000-luvun perinteisten lämmitysmuotojen kustannukset ovat nousseet. Tässä artikkelissa avaamme öljylämmityksen, kaasulämmityksen, sähkölämmityksen ja kaukolämmön hinnankehitystä 2000-luvulla ja laskemme, kuinka paljon niiden hinta on noussut. Avaamme artikkelissa myös uudempien ja omavaraisempien lämmitysvaihtoehtojen, kuten ilma-vesilämpöpumpun, hankintaa ja hyötyjä. Lue lisää!

Moni suomalainen koti lämpenee yhä melko perinteisesti öljyllä, kaasulla, suorasähköllä tai kaukolämmöllä. Moni on myös huomannut, että koko 2000-luvun, ja varsinkin aivan viime vuosina, perinteisten lämmitysmuotojen kustannukset ovat nousseet. Tässä artikkelissa aiheena on lämmityksen hinta ja hintakehitys seuraavien kodin lämmitysmuotojen osalta: öljy, kaasu, sähkö ja kaukolämpö.

Käymme artikkelissa lyhyesti läpi, mikä vaikuttaa näiden lämmitysmuotojen hintaan sekä miten niiden hinta on 2000-luvulla kehittynyt.

Lisäksi avaamme artikkelin lopussa uudempia ekologisia lämmitysmuotoja, kuten ilma-vesilämpöä, joilla suuren osan lämmityksestä tarvittavasta energiasta voi tuottaa omavaraisesti itse.

Öljy – lämmityksen hinta ja hintakehitys

Kevyt polttoöljy on tarkoitettu lämmitykseen ja siksi siitä käytetään termiä lämmitysöljy. Lämmitysöljy, lämpö-öljy, polttoöljy sekä lyhenne PÖ tarkoittavat kaikki kevyttä polttoöljyä.

Suomessa on noin 130 000 pientaloa, jotka lämpenevät öljyllä. Keskimäärin lämmitysöljyn kulutus on noin 2 200 litraa/talo/vuosi. Vuoden 2021 keskihinnalla yhden talon koko vuoden lämmitysöljymäärä maksoi  2 200 euroa. Maaliskuun 2022 hintatasolla vuosikustannus on yli 4000 €. Alkuvuoden hintatasolla öljylämmittäjä maksaa siis kuukaudessa yli 150 euroa enemmän kuin keskiarvoisesti vuonna 2021.

Raakaöljyn tulevaa hintaa on liki mahdotonta ennustaa. Maailmanmarkkinahintaan vaikuttaa eniten sen tarjonta. Tarjonta on keskeisellä sijalla siksi, että toimittajia on suhteellisen vähän. Pidemmällä aikavälillä öljyn hintaan vaikuttaa öljyvarojen riittävyys. Myös vuodenajat ja niiden vaihtelusta johtuva kulutus vaikuttavat hintaan. Käytännössä raakaöljyn hinnan muutoksiin ja edelleen siitä johtuvaan polttoöljyn hinnan kehitykseen ei siis voi juurikaan voi valmistautua.

Kevyen polttoöljyn hintakehitys 2001-2021

Kuva: Kevyt polttoöljy, lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021. Kuluttajahinnat (sis.alv.). Tilastokeskus.
Kuva: Kevyt polttoöljy, lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021. Kuluttajahinnat (sis.alv.). Tilastokeskus.

Öljylämmityksen hinta ja muutos:

(summat sisältävät alv.:n)

 • Vuonna 2001 kevyen polttoöljyn kuluttajahinta oli 40,08 snt/l
 • Vuonna 2021 hinta oli 100,67 snt/l
 • Nousua vuodesta 2001-2021 oli siis 60,59 snt/l
 • Kevyen polttoöljyn hinta nousi vuosien 2001-2021 aikana 151%

Öljylämmityksestä luopuminen

Vesikiertoinen öljylämmitys on mahdollista vaihtaa ekologisempiin ja omavaraisempiin vaihtoehtoihin, kuten ilmavesilämpöön tai maalämpöön. Öljylämmityksestä luopumiseen voi saada myös korotettua kotitalousvähennystä tai jopa 4000 € Ely-tukea.

Lue lisää artikkelistamme: Kannattaako öljylämmityksestä luopuminen?

Paljonko voisit säästää? Kokeile säästölaskuria!

Nyt voit laskea, paljon voit säästää lämmityskuluissasi vaihtamalla ilma-vesilämpöön.

Sinun tarvitsee syöttää laskuriin vain muutama lähtötieto.

Säästölaskuri laskee vuotuisen säästösi sekä piirtää kulutuksesta selkeät kuvaajat.

Voit myös säätää energianhintaa oman tilanteesi mukaan.

Kokeile säästölaskuria

 

Kaasu – lämmityksen hinta ja hintakehitys

Maakaasulämmitys on rinnastettavissa öljylämmitykseen; öljypolttimen ja -kattilan asemesta tarvitaan maakaasukattila ja kaasupoltin. Maakaasu toimitetaan asiakkaalle maakaasuputkea pitkin, joten polttoainevarastoa ei tarvita. Pientalojen lämmitykseen maakaasua on tarjolla vain joillakin paikkakunnilla. Tämän vuoksi maakaasulämmityksen markkinaosuus on pieni.

Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva kaasu, jota syntyy maan sisällä biomassan hajotessa. Se on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Maakaasu tuottaa noin neljänneksen vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin öljylämmitys. Suomessa saatavilla olevaa maakaasua voidaan hyödyntää sähköntuotannossa ja lämmityksessä sellaisenaan.

Maakaasu on pitkään ollut melko edullista muihin energiamuotoihin verrattuna. Sen markkinahinta on kuitenkin noussut erittäin voimakkaasti parina viime vuotena päästöoikeuksien sekä kaikkien energiahyödykkeiden kuten sähkön, kaasun, hiilen ja öljyn hintojen voimakkaan nousun vuoksi.

Maakaasun hintakehitys vuonna 2021

Kuva: Maakaasu - lämmityksen hinta ja hintakehitys siirtoverkkoasiakkaille (ei alv.) vuosi 2021. pienet kiinteistöt. Tilastokeskus.
Kuva: Maakaasu – lämmityksen hinta ja hintakehitys siirtoverkkoasiakkaille (ei alv.) vuosi 2021. pienet kiinteistöt. Tilastokeskus.

Poikkeuksellisesti Tilastokeskukselta oli saatavissa dataa maakaasun hintakehityksestä vain vuodelta 2021 – muista lämmitysmuodoista vertailemme hintakehitystä viimeisen 20 vuoden ajalta.

Maakaasun hinta ja muutos:

(summat eivät sisällä alv.:a)

 • Tammikuussa 2021 maakaasun hinta siirtoverkkoasiakkaille oli 18,90 €/MWh
 • Vuoden 2021 joulukuussa hinta oli 87,55 €/MWh
 • Nousua vuoden 2021 aikana tuli siis 68,65 €/MWh
 • Maakaasun hinta nousi siis vuoden 2021 aikana 363 %

Sähkö – lämmityksen hinta ja hintakehitys

Sähkölämmitysessä ensisijaisena energialähteenä on sähköenergia. Tämä on hyvä erottaa esimerkiksi ilma-vesilämmöstä, maalämmöstä tai puulämmityksestä, joissa lämmönjakotapa tai lämpöenergian talteenotto voi vaatia myös sähköenergian käyttöä. Usein sähkölämmityksen osalta puhutaan myös suorasähkölämmityksestä.

Suora sähkölämmitys, eli huonekohtainen sähkölämmitys, on yleensä investointina kaikista halvin lämmitysmuoto. Usein kuitenkin sen energiakustannukset ovat kalliimmasta päästä. Suoran sähkölämmityksen etuja ovat mm. nopea reagointi ja tarkkuus lämpötilasäädöissä sekä erittäin korkea energiatehokkuus lämmön jakamisessa.

Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan ydinvoimalla, vesivoimalla, teollisuuden yhteistuotannolla, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla. Loput tarvittavasta sähköstä tuodaan pääsääntöisesti Ruotsista.

Sähkömarkkinoilla hintojen vaihtelu on yleisempää ja rajumpaa kuin muilla hyödykemarkkinoilla. Tämä johtuu siitä, että sähköä ei voi valmistaa varastoon. Sähkön hintaan vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne (heikossa taloustilanteessa sähkön kysynnän määrä vähenee ja hinnat laskevat), sää (sademäärät, talven lämpötilat, tuulen voimakkuus jne.) sekä päästöoikeuksien ja polttoaineen hinnat.

Sähkölämmityksen hinnankehitys 2001-2021

Kuva: Sähkölämmitys - lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021 - pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkönkäyttö 18 000 kWh/vuosi. Tilastokeskus.
Kuva: Sähkölämmitys – lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021 – pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3×25 A, sähkönkäyttö 18 000 kWh/vuosi. Tilastokeskus.

Sähkölämmityksen hinta ja muutos:

(pientalo, huonekohtainen lämmitys)

 • Vuonna 2001 sähkön keskihinta oli 6,45 snt/kWh
 • Vuonna 2021 keskihinta oli 15,51 snt/kWh
 • Nousua vuodesta 2001-2021 oli siis 9,06 snt/kWh
 • Sähkön hinta nousi vuosien 2001-2021 aikana 140 %

Kaukolämpö – hinta ja hintakehitys

Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Kaukolämpöasiakkaille toimitetaan lämpöä kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden tai kuuman vesihöyryn avulla. Asiakas voi käyttää kaukolämpöä tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen sekä muihin lämmitystarpeisiinsa. Kaukolämpö on erityisesti kaupunkien ja taajamien lämmitysmuoto.

Kaukolämpöä tuotetaan sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Enenevässä määrin polttavaa tuotantoa korvataan hyödyntäen uusiutuvaa ympäristön lämpöä (maa, ilma, vesi) ja hukkalämpöä.

Kaukolämpö on helppo ja huoleton ratkaisu, joka ei vaadi loppukäyttäjältä juurikaan mitään. Kaukolämmössä maksavatkin juuri helppous, eli lämmön laatu, sekä korkeat verot. Kaukolämmön hinta nousi melko voimakkaasti vuodenvaihteessa 2022 juurikin energiaveron korotuksen myötä. Pääkaupunkiseudulla kaukolämmön hinta nousi syksyllä 2021 jopa 30 % johtuen veronkorotuksista sekä sähkön, päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen noususta.

Kaukolämmön hintakehitys 2001-2021

Kuva: Kaukolämpö - lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021 - Keskimääräinen hinta pientalossa koko Suomessa. Tilastokeskus.
Kuva: Kaukolämpö – lämmityksen hinta ja hintakehitys 2001-2021 – Keskimääräinen hinta pientalossa koko Suomessa. Tilastokeskus.

Kaukolämmön hinta ja muutos:

(Summat ovat koko Suomen keskiarvo. Hinnoissa on paikkakuntakohtaisia eroja)

 • Vuonna 2001 kaukolämmön hinta oli 40,89 €/MWh
 • Vuonna 2021 hinta oli 88,52 €/MWh
 • Nousua vuodesta 2001-2021 oli siis 47,63 €/MWh
 • Kaukolämmön hinta nousi vuosien 2001-2021 aikana 116 %

Kohti omavaraisuutta ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämmöllä

Pienemmästä lämmityslaskusta ja omavaraisesta lämmöntuotannosta haaveilevalle tämän hetken suosituimmat ja ekologisimmat lämmitysvaihtoehdot markkinoilla ovat ilma-vesilämpöpumppu sekä maalämpö. 

Ilma-vesilämpöpumppu ja maalämpö perustuvat siihen, että ilmasta ja maasta saadaan rajattomasti uusiutuvaa lämmitysenergiaa, jota voidaan käyttää sekä kodin että sen käyttöveden lämmittämiseen. Näillä voidaan kokonaan korvata edellä esitellyt perinteisemmät lämmitysmuodot.

Ilma-vesilämmöllä on mahdollista säästää lämmityskustannuksissa jopa 50-60 %. Kovimmissa pakkasissa pumpun hyötysuhde pienenee, jolloin se käyttää apuna lämmityksessä esimerkiksi siihen integroitua sähkövastusta.

Ilma-vesilämpöpumpun hinta on noin 8 000-20 000 € ja investoinnin takaisinmaksuaika noin 5-8 vuotta. Lue hinnasta lisää artikkelistamme: Ilma-vesilämpöpumpun hinta – mitä vilppi oikeasti maksaa?

Lue itse ilma-vesilämmöstä lisää artikkelistamme: Ilma-vesilämpöpumpun toiminta – mikä se on ja miten se toimii?

Maalämpöpumppu on hieman ilma-vesilämpöpumppua tehokkaampi – sillä voidaan säästää jopa 60-70 % kodin lämmityskuluissa. Vastaavasti se on myös investointina suurempi. Maalämmön kustannus on noin 15 000-25 000 euroa ja investoinnin takaisinmaksuaika noin 10-12 vuotta.

Lue lisää artikkelistamme: Vertailu: öljylämmityksen vaihto ilma-vesilämpöön tai maalämpöön

Muista myös nämä, kun harkitset investointia ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöön:

 

Lähde: Kuvaajat ja data on peräisin Tilastokeskuksen maksuttomasta tilastotietokannasta.

Kuinka paljon voisit säästää? Kokeile säästölaskuria!

Kiinnostuitko ekologisemmista ja omavaraisemmista lämmitysmuodoista? 

Nyt voit itse laskea, kuinka paljon voisit säästää vaihtamalla lämmityksen ilma-vesilämpöön!

Syötä alta löytyvään säästölaskuriin muutama lähtötieto, jonka jälkeen saat selkeät laskelmat ja kuvaajat, mitä lämmitys ilma-vesilämpöpumpulla maksaisi.